Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ S\3 >

word eenen tyd lang op de plaatzën, de inwendige toegangen, en den weerklank van deeze affchuuWlyke eénzaamheid , herhaald ; de oude waarden der kanteelen vlügteden, hunne wieken klappen doende, en Pieter Voelde zich door een koud zweet overftelpt» dat alle zyne vermoogens opichort. Eene algemeene ftilte en de nabuurfchap des opperleermeesters ftellen hem gerust: maar, verfcheidene flaagen , die hy den eerften heeft doen opvolgen, door er de heevigheid van te verheffen, zonder gevolg, gebleeven zyn. de, keert hy tot zynen meester terug, die, ten uitenten vermoeid, en wanhoapend s een' flaapplaats, meer met de waardigheid der heiligheid zyns beroeps en fmaak voor de verwyfdheid overeen koomende, te zullen vinden, had beflooten, zich op den grond neder te fpreiden,in zynen mantel ingewikkeld. Pieter plaatst zich naast hem; de flaap'krygt op zyne angsten de overhand, en, weldra, fnorkt hy, en doed gelooven, dat de donder in het diepfte der opgehoopte wolken rolt. De krik-