Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 84 >

kcïende Bourgonje en Champanje wynen, d?e! de opperleermeester weinig verfchoond had5= vervingen, weldra, by hem, de plaats der flaapkruiden des goeden Morphéus, en hy fliep, zeer gerust, in, tot het uur, dat de fcheemering, door eenen kouden riaauw voorgegaan, het licht deed ryzen, van boorai de ouderwetfche toorens en boomen, die, even te vooren, zich flikdonker vertoonden. Het moest zyn, dat de hemel, altyd . zorgvuldig, omtrend zyne yverige dienaars , aan den opperleermeester de rust der uitvcrkoorenen had vergund, of dat de geestgcileldheid, de vermoeienis en de nachtwonderen van de fchrik zyne ziel m den hoogden graad verbryzeld hadden, omdat hy van fmart niet wakker geworden was, welke hem de aanraaking van een vast lighaam veroorzaakt had, welks uitspringende hoeken hem in de zyden gedrongen waaren.

O Bachus, hier erken ik uwe weldaadigbeid! gy wiegde den opperleermeester, gy verdoofde zyn lyden; en gy,,klaarziende er? ' V. "'• ■> bü-