Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8p >

s, de my , dat hy de orders deskloostervoogds „ ging haaien en floot de deur digt. Een „ cogenblik daarna , kwam de abt zelf in ,, perfoon. Hy ontfing my met alle beleefd,, heid , aan myne bediening verfchuldigt, ,, nam my by de hand, en bragt my in eene ,.. groote eetzaal. Deeze was vol met witte „ monniken , die hun maal gingen beginnen. , en die allen opdondert, om my te ,, begroeten. De abt deed my pp de aan„ zienlykfte plaats zitten, en ververfchingen ,, in overvloed voordienen. Men bood my ,, eenen groeten zilveren vergulden beeker, „ met edelgefieentens omzet, aan, den gee., non , dien gy gezien hebt, en waarvan gy ,, niets, dan Hechts het gezicht, zult hebben, ,, myn jongen : (Pieter maakte, hier, ge„ baarden, en begon op zyne tanden te ,, knarsfehen.) Men vulde den beeker met ,, wyu, maar voor het maal te beginnen, wierp ik myne oogen over de geheele ver„ gaadering. Juist van pas, ontdekte ik, ,, dat de monniken zich tot eeten fchikten, G 4 zon-