Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 95 >

Toén de Romeinen eene overwinning , zonder moeite behaalden, die, weifee Aulus Géllus, de overwinning zonder moeite noemt , of , zonder bloedvergieten, wysde men aan den Veldheer den kleinen zegepraal toe. Hy Was te paard gezeeten, en met myrthus van venus de overwinnaresfe , gekroond. Posthumus Tubertus is de eerfte , die er de eerbewyzin^en van ontfangen heeft , maar, in het vervolg, weigerde M. Crasfi.s, in diergdyk geval, de myrthus te draagen, en den Raad, om hem te believen , beval , dat hy met lauWrieren gekroond zou worden.

Venus wierd, om verfcheidcne reedenen , JSlicèphore, of Overwinnaares , bygenaamd i Pompéjus deed het eerfte beftendige tooneel, dat er te Romen geweest is , bouwen , en , om dit gebouw te vaster te maaken, trok hy den godsdienst, tot deszelfs behoitd in zyn belang, door op de frappen van dit tooneel, den tempel van Venus, de Overwinnares, te doen oprigten , dien hy, doof luisterryke fpeelen, en onder anderen, door

een