Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C 97 >

ij baard én gordel, cn , uit eerbied voor 5, Lycurgus , waapende zy zich met fchi'd ., en fpeer " Het is, aldus, dat zich Antipater van Sidon, in een puntdicht, der griekfche verzaamcliiig, pag. 465, uitgaave van Bourdeaux, uitdrukt.

,, Venus is te Sparta, niét, zoo als in de ,, andere fte;.den, als eene vrouw, gekleed:

een helm drend haar tot hulfel, en zy

houd eene fpeer , in plaats van eenen ,, oranjentak, in de hand; Want het voegt ,, de vrouw des Gods van Thracien , en aan ,; eene uit Laced&mou, niet, om ongewaaj, pend te zyn.

.Zie daar den oorfprong van het metaalcri ftandbeeld, dat de Spartaanen voor de gewaapende Vcnu;, voor Venus de Overwinnares, in één woord, voor Vénus, die ik eens gemeenebcsrgezinde neem, hadden opgericht. Zy doed de vrouwen eer aan, e:i zy heeft my waardig gefchcenen, om het onderwerp van het kostbaar fragment, dat men leezêrr gaat, uit te manken-

Ter,