Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«([ 102 >

H É L É N A

E N

GO NT IER*

Een Fragment, Uit het Latyn van Nicolaas van Clamenges.

Onder den aangenaamen boog van verfcheidene herbergzaame boomen, die eene altyd groene zoode befchaduwen, fprong een bron uit, die hen in het helder kristallyn der ftroomen terug kaatst, en die zich in beeken , welkers zagt geruis vermaak inboezemd, ftort. Daar ftaat eene eenvoudige hut, die aan twee deugdzaame weezens tot fchuilplaats verftrekt. Eéléna en Gontier voeden zich aldaar met melk en kaas. De geele pruim, de noot,

de