Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IQ3 >

de peer, de druif en bezië waaren voldoende voor hunne behoeftens. Gontier kweekt er, met vlyt, de groentens van zyn' fmaak, en , bovenal, de charlotten, welkers fap op zyn zwart , maar fmaaklyk en met zout toebereid, brood, uitgeparst, zynen dorsten het vermaak van denzelven te lesfchen, vermeerderd. Een nap, van esfenfchors gemaakt, diend hem, om frisch waater uit de bron te putten. De voogels, getuigen van deeze ichraale maaltyd , vervroolyken de gasten door de klanken hunner liefelyken keel. Dë huuwlyks-liefde voegt by dit vermaaklyk tooneel de dartele bekoorlykheid der kusfchen, welkers klank zich met het geruisen der ftroomen vermengd. Als de honger en liefde voldaan zyn , dringt Gontier, zyne zwaare byl om zynen hals hangende, in de wyde diepte der bosfehen in, en doed , met eenen fterken arm, beurtelings, den pyn-en wilgen-boom , den trotfehen plaan- en ftaatigen elzen-boom, vallen. Kéiéna loopt, al zingende , de klcedercn , die zy zelve voor H 3 haa*

Sluiten