Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Midden uit de rotzen, door den ftorrrt geteisterd , die aan hunne voeten ontftaat, verheft zieh een tooren, wiens kruin zich ia de wolken verbergt ; de winden bulderen > én breeken teegen deszelfs zuil; een fchuimenden en dreigenden vloed , bedekt dien met zyne golven: het is daar, dat de dwingeland van het oord zyn verblyf gevestigd heeft; het is daar , dat Zyn trotfche voet de Perfiaanfche tapyten drukt; alle de fchatten van Polycrates, Créfus en Mïdas zyn in zyn pa^ leis opgehoopt. Het is daar , dat hy , aan eene kostbaare taafel gezeeten, van bedienden, zoo laag en kruipend in zyne oogen als onbefchaamd met hunne onderdaanen , omringd is; de vergiftige nyd zwerft ftilletjes onder de bioemcn, daar men zynen ufel meede beitrooid , rond. Hy is van ftfikken en verraad omringd; de geheime mompelingen zyn door afgedwongene toejuichingen bedekt. Daar , vind noch vriendfchap , noch vreede en goedentrouw, plaats. Ik zie niet, dan flaaven, die de eerzucht en het belang den

hals