Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Dï DOOD VAN ROLLA,

ELVIRA.

Foei! — met den tyd waart gy mogelyk nog wel in ftaat om een wonder te doen.

VALVERDE.

En wat dan?

ELVIRA.

Eene vrouw met haar eigen fclioonheid ia onmin te brengen.

VALVERDE.

Gy zyt zeer bitter.

ELVIRA.

Waarom ftoort gy myne liefelyke droomen?

VALVERDE.

Wat droomde gy dan ?

ELVIRA.

Dat ik u zag hangen.

VALVERDE.

Hoe lang zal Elvira met myne liefde fpotten?

ELVIRA.

Met uwe iiefde? Ei, wie gaf toch uwe bastaarddrift deezen eerlyken naam ? Onder ons gezegd, Valverde! als ik u van liefde hoor fpreeken, dan, dunkt my, hebt gy veel het voorkomen van een zakkenrolder, die om een milde gifc bedelt, en, terwyl hy zich van uw beurs zoekt meester te maaken, Gods zegen in den mond voert.

VAL-

Sluiten