Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $

VALVERDE.

Wat durft een fchoone vrouw toch niet al zeggen!

ELVIRA.

Wat durft een gek toch niet al doen! Wie verlloutte u myn flaap te ftooren? Is het niet genoeg, dat my ieder .nacht de trommelen wekken ? doch ik Jieb liever dat men myne ooren kwelt, dan myne oogen.

VALVERDE.'

Ik moet zeggen, gy verftaat meesterlyk de kunst om iemands geduld op den toets te (tellen.

ELVIRA.

Zal ik Pizarro vertellen, hoe listig gy vrouwen in haaren flaap weet te befpieden?

VALVERDE.

Zeg my liever, door welke betoveringen deezë Pizarro u geboeid houdt? — Een woest ftierengezicht, een ougekemde baart, een huichelaar iri de vriendfchap, een tiran in de liefde....

ELVIRA.

Hou op! die lykpredikatie komt wat ontydigj hy is immers dog niet dood?

VALVERDÉ.

Onbefchöft en lomp naar lichaam én ziel; itt zyne jeugd een varkenshoeder, in zyn meer ge, vorderde jaaren, met menfchen, als zwynen, omgaandei

A 3 fe&

Sluiten