Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ DE DOOD VAN R O t L A,

ELVIRA.

Ha, ha, ha! Mogelyk kent hy u beter, dan gy zelf wel denkt.

VALVERDE.

Onweetender dan een Andalufifche ezeldryver — de held kan immers niet eens leezen of fchryvere.

ELVIRA. •

Denk toch, lieve Vriend! dat een vrouw, die Hechts liefde vordert, weinig daarna vraagt, of haar beminde ook leezen en fchryven kan , want de liefde laat zich alleen uit de oogen leezen en 1'chryft zich fiechts in het hart. Dapperheid boeir het hart van een vrouw veel ilerker dan geleerdheid. Pizarro vecht met het zwaard, gy met de pen. Hy vergiet bloed; gy Hechts inkt.

VALVERDE.

En nog heeft ons beiden weinig geholpen.

ELVIRA.

Maar met al uw gefchryf had Nugnez Balboi nooit de zuidzee ontdekt; met alle de wysgeerige ftelregels van uwen Ariftoteles zou Pizarro en Almagro nooit een fchip hebben uitgerust. Gy waart veelligt nog wel fchoolmeester, en ik — was mogelyk eeii non.

VALVERDE.

. Ja, maar de vraag blyft nog, of wy daarby zouden gewonnen of verloren hebben?

. . \ EL-

Sluiten