Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. j:

elvira.

Een kloosterlyke eenvormigheid, de flaap van een mormeldier.

valverde.

Zo beftaat gy vrouwen, gy wilt fteeds fchitteren. Een luisterryke ellende is u aangenaamer dan de rust en een ftil geluk.

elvira.

Weet gy, wat wy het meeste haaien? den onaangezochten fuapper, den ontydigen zedeuprediker.

valverde.

Goed!- fpot maar zo lang de zon fchynt, en Gdder als de donder rolt. Dat ogenblik is mogelyk niet verre meer af.

elvira (fpottende.*)

Ei, is Valverde een propheet! en waarop (leunt toch uwe duistere voorfpelling?

valverde.

Zyn wy niet in een vreemd land, alwaar de dood uit ieder nieuwe plant, uit ieder onbekende vrucht ons aangrynst? Al wat het zwaard van den vyand fpaarde, derft door de ongewoone luchtilrcek. Het getal van de onzen nepmt van dag tot dag af.

elvira.

Des te beter. Zyn wy niet de erfgenanmen van al wat fneuvelt?

A 3 val»

Sluiten