Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*e DE DOOD VAN ROL LA.

valverde. •

En al was dat zo, het is immers nog onbeflist, of deeze Indiaanen menfchen of aapen zyn.

las casas.

Wee u, dat de Paus eerst een bul moest geeven, om u menfchen te leeren kennen!

valverde.

Hy heeft ons deeze nieuwe waereld gefchonken, om ze onder het juk te brengen, met behulp der Godlyke Genade.

pizarro.

'AI onnutte woorden genoeg' De tyd verloopt, de gelegenheid gaat voorby. Wilt gy vechten*

allen.

Ja! dat willen wy.

la* casas.

O zend my vooraf nog eens naar de vyanden! Laat my de woorden des vredes fpreeken, onzen heiligen Godsdienst met zachtmoedigheid prediken! Valverde.

Laat deeze helden eerst vechten, en onze leer den weg baanen!

las casas,

Met bloed?

almazro.

, . Gy kunt dat bloed daarna met vroome traanen wel weder wegwasfehen. Op, myne Vrienden! fammelt^niet! Op, ten ftryde!

LAS

Sluiten