Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 23

hem af. Zo wy zegepraalen, dan liaan de poorten van Quito voor ons open.

almazro,

En wy begroeten u, Pizarro, als koning van I Peru.

pizarro.

Geenszins, myne vrienden! Wie langzaam gaat, ! gaat zeker. Ataliba blyft in fchyn koning, ik regeer ronder hem, huuwe zyne dochter, en verzefcere my het bezit der troonopvolging van dit ryk,

gonzalo-

Een goed plan.

almazro.

Pizarro is held en ftaatsman.

valverde. (zachtjes op een fpottenden toon. j

Wel nu, Elvira?

elvira.

Een allerliefst plan. En waar blyft Elvira?

pizarro.

In 't huis van liaaren vriend.

elvira,

Als koninglyke maagd?

pizarro.

Ik geef de erfgenaame van Peru wat men ge» woonlyk aan Princesfen geeft: de hand; ElYH* behoudt myn hart.

13 4.

Sluiten