Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DE DOOD VAN ROLLA.

elvira.

En als ik ouder worde, maakt gy my tot Gouvernante uwer kinderen? Niet waar?

pizarro.

Gy zyt gevoelig, Elvira. Denk toch dat een Hoon my wenkt.

elvira.

Ik gevoelig? ó, neen! ik ergerde my Hechts dat deeze domkop verder zag dan ik.

pizarro.

Wat zal dat beteekenen?

elvira.

O niets! Loutere wisjewasjes! Vergeef het de praatzucht der vrouwen, zy zal de baan der helden niet langer in den weg ftaan. (Met vuur!) Welaan! Het gerammel der wapenen roept u reeds, voort, voort gy dappere mannen!

p1za rro.

Zult gy my vergezellen?

elvira.

Ja zekerlyk; ik zal de eerde zyn, die den nieuwen Schoonzoon des konings huldigt.

VIERDE T O O N E E L. g o m e s, (treedt binnen!)

almazro.

Wat brengt gy, Gomes ?

go-

Sluiten