Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL- 25

gomez.

Een gevangenen. Op gindfchen heuvel, onder die palmboomen, vonden wy een ouden Cazicque, die ons leger fcheen te befpieden. Ontvluchten kon hy niet, hy liet zich gewillig boeijen. Doch ieder woord uit zynen mond is bitterheid en hoon.

pizarro.

Breng hem hier! (Cornet gaat uit de tent, en komt terftond met den ouden Cazicquc weder terug.-)

pizarro.

Wie zyt gy?

decazicque. (alt00% zeer bedaard, doch zonder eenige verwaandheid!) Waar is de aanvoerder der rooversbende? pizarro.

Ha!

almazro.

Zyt gy dol? (tegen Pizarro,) Laat hem dè tong uit den mond fnyden.

de cazicque.

Recht zo, dan blyft my de waarheid in de keel fteeken.

davila. (zyn dolk trekkende.) Vergun my hem den dolk in 't hart te ftooten!

de cazicque. (tegen Pizarro.) Hebt gy nog meer zulke helden onder uw leger ?

B 5 PI"

Sluiten