Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 27

pizarro.

Lacht gy?

pe cazicque.

Ik ben een ryk man, ik heb twee dappere zooleh, en zal boven dien mynen landgenooten de [herinnering van menig een goede daad, door my verricht, nalaaten.

pizarro,

Hoe fterk is uw leger?

de cazicque.

Tel de boomen des wouds!

almazro.

Waar is de zwakfte zyde van uw leger?

de cazicque.

Onze rechtvaardige zaak dekt het aan alle kanten,

d avila.

• Op welk uur offert men de Zon?

de cazicque.

Wy offeren haar ieder uur onzen dank.

v 1 z arr 0.

Waar verbergen zich uwe vrouwen en kinderen?

de cazicque.

In de harten van hunne mannen en vaders.

a'lmazp> o.

Kent gy Alonzo?

de cazicque.

Zou ik hem niet kennen? hem, den weldoener, onzer Natie?

pi-

Sluiten