Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8 DE DOOD VAN ROLLA.

pizarro.

Waardoor verdient hy deezen naam?

de cazicque

Dat hy u in geenen opzichte gelykt.

almazro-

Onzinnige ! fpreek met eerbied.

de cazicque.

Ik fpreek de waarheid met God, wat zou ik dan met de menfchen fpreeken?

valverde,

Gy kent God niet.

de cazicque, {zyne armen uitbreidende, met een godsdienjlig vertrouwen.)

Ja, ik ken hem!

valverde.

Wy brengen u den cenigen waaren godsdienst.

de cazicque.

Die is in ons hart gegraveerd.

valverde.

Gy zyt Afgodendienaars.

de cazicque.

Laat ons het oude geloof, dat ons vergenoegd ieeven enjvelgemoed derven leert.

da vil a.

Verftokt gebroed!

de cazicque.

Joage roover! wy rooven den eigendom van anderen niet.

ba-

Sluiten