Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 29

roi.l a.

Hoe gelukkig voor my!

cora.

Goede Rolla, gy b*1* W onuitfprecklyk ge. lukkig gemaakt.

Cora gelukkig ^ Koningen des

-aardbodems, wie van u zou my durven aanbieden met my te ruilen?

alonzo.

Onze broeder!

cora.

Meer dan broeder, onze vriend!

rolla.

Tuist zo! Maak er my trotsch op! Laat my het vermaak van UW geluk in al zyn volhetd te gevoelen.

cora.

Als dit kind eens minder voor u mogt doen, dan voor zynen vader, zo treflé hem de vloek zyner moeder!

rolla.

Genoeg! wat ik deed, gefchiedde voor Cora. Zy is gelukkig, ik ben beloond. - Volg nu de raad van een vriend. Vlied met uw. kind diep in het woud, of in het gebergte, gy zyt hier niet langer veilig.

C 4

Sluiten