Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 41

liefde kan dan alleen Veldheer zyn, wanneer hy :weet dat zyne beminde in veiligheid is.

ALONZO.

Rolla heeft gelyk. Hoe konde ik voorwaard» :op den vyand ftormen, zo lang er Hechts een [Spanjaard by of achter my was, die tot Cora kon doordringen?

CORA. (Jachgende.) Gy zoekt de wufte vrouw omtezetten, maar de 1 minnende gade hoort u niet.

ALONZO.

En zelf de moeder is doof.

ROLLA.

Poe wat gy wilt, ik heb gezegd wat waar is.

ALONZO.

' Alle onze vrouwen veriteeken zich, flechts gy I alleen....

CORA.

f Ik (lel myn vast vertrouwen op de Godheid en op u. Doch als het uwe rust vordert, dan wil ik' gaan waarheen gy wilt.

ALONZO.

Goede vrouw, ik bedank u.

ROLLA.

De Koning treedt nader om te offeren.

ALONZO.

Hebt gy gezorgd, dat wy voor alle verrasfching beveiligd zyn?

C 5 R0L-

Sluiten