Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 de;dood van rolla.

rolla.

Alle onze posten zyn uitgezet,

alonzo.

Ik mis myn wapendrager. Hy is wel geen verrader, maar een onnozel mensch.

r o l l a.

Vrees niets, wy zyn op alles bereid. DERDE T 0 O N E E L.

ataliba, (van foldaaten, hovelingen, priesters^ en vrouwen omringd.-) de vorigen.

ataliba.

Welkom Alonzo! — Uw hand, Rolla! — (tegen Cora.-) God zegene u, blyde moeder!

cora.

God zegene den vader zynes volks!

ataliba.

Een vader vindt zyn hoogfte geluk ia het welzyn zyner kinderen. Hoe Hart het, myne Vrienden? Hoe maaken het onze braave oorlogshelden?

' 'alonzo.

Zy roepen vrolyk: De Koning is in' ons midden!

rolla.

Hy deelt gevaar en gebrek met ons!

alonzo.

God en de Koning!

ROL-

Sluiten