Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. jj.3

rolla.

Zege of dood!

ataliba.

Ik ken myn volk. Als dit fchild doorboord wordt, dan leent my ieder onderdaan zyn borst.

alonzo.

Kies dan de myne !

rolla.

Vergeet Rolla niet!

cora. (haar kind omhoog heffende.') En hier groeit een vriend voor uwen zoori op.

ataliba.

Uwe liefde is myn rykdom, en ik gevoel dat Ik ryk ben. — Maar, fpreek! Houdt de vyand zich nog iïeeds ftil?

rolla.

Hy vertoont zich als een donderwolk.

ataliba.

Dan zy bedaarde moed onze fchuilplaats!

rolla.

Zy vechten om het fnoode goud, wy voor het vaderland.

alonzo.

Hen voert een gelukzoeker ten ftryde, ons een 1 Koning, dien wy beminnen.

ataliba-

En een^God, dien wy aanbidden. — Komt ' Vrienden, laat ons den Goden offeren! (De pries-

ters

Sluiten