Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 45

rolla.

Ta! dat zal ik doen.

alonzo.

En myn vaderlyken zegen den zuigeling aan 1 haaren boezem.

rolla.

Genoeg, Vriend! In het uur van den ftryd 'hoor ik liever het woeste veldgefehrei, dan den laatften wil van een echtgenoot en vader.

alonzo.

Ik weet niet, welk voorgevoel my drukt. Zo i was ik nooit te moede.

rolla.

Voort naar den ltryd!

alonzo.

Slechts nog dit alleen! Myn lichaam begraaft 'gy daar onder die palmboomen, alwaar wy des avonds plagten te zitten, en dan wandelt gy, geIvk voorheen, onder het loof dier palmen,, en zet u met myne Cora op het graf van uwen Vriend. Wanneer dan myn jongske een bloempje van dit graf plukt, of de zoele avondwind door de bladen fpeelt, dan gedenkt gy uwen Alonzo....

rolla. Qgetrofen.-) O weg met die grillen!

jj a l o n-

Sluiten