Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 DE DOOD VAN ROLLA.

GRYSAARD.

Wat zult gy doen, als de vyand komt?

DE JONGEN.

Ik zal zeggen, dat gy oud en blind zyt..

GRYSAARD.

Zy zullen u wegfleepen.

DE JONGEN.

O neen! zy zien immers wel, dat gy zonder my niet gaan kunt, (Men hoort van verre geraas.)

GRYSAARD.

Ach, zy vechten reeds. — Gaa kind, beklim den grafheuvel uwèr Grootmoeder. Klauter dan op den boom, dien ik daar plantte, en die nu reeds zo hoog. is opgewnsfen. Vandaar kunt gy het geheele flagveld overzien.

DE JONGEN.

Durf ik u hier alleen laaten liaan?

GRYSAARD.

Ik llaa by het. altaar. God is om en nevens my. Gaa, en verhaal my dan, wat gy hoort en ziet. {De jongen gaat heen, en klautert op den boom.)

GRYSAARD. '

Dat is de eerde flag, daar ik niet by aanweezig ben. Nog voor weinige jaaren kon ik een boog fpanhen, zo goed als een der Incas, Nu pluk ik boomwol met de vrouwen. Nu moer ik .hooren hoe de zwaarden kletteren, en de fchilden klinken;

Sluiten