Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $T

de soldaat.

Maar uwe wonde....

ataliba.

I is „iet gevaarlyk. Gaa, wreek uwe gefneuvelde fbroeders! Gaa, ik beveel het u! (Zyne geleiders ï gaan keen.)

ataliba (op het altaar leunende.) Gerechte Goden! waarmede heb ik toch misdaan !

grysaard.

Ik hoor een ongelukkigen;, maar ik zie hem niet. Wie zyt gy die klaagt?

ataliba.

Een verlatene, die om den dood fmeêkt.

grysaard.

Leeft de Koning nog?

• ataliba.

Hy 'leeft.

grysaard.

Dan zyt gy ook niet verlasten. Ataliba beI fchermt den geringlten zyner onderdaanen.

ataliba.

En wie befchermt hem?

grysaard.

De Goden!

ataliba.

Hun toorn rust zwaar op hem.

g r y's aard.

Dat kan niet zyn. Nooit heeft hy het recht D 5 ver"

Sluiten