Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 DE DOOD VAN ROLLA.

verkracht, nooit den zwakken onderdrukt; hy heeft nooit met het zweet der landlieden zyne hovelingen gemest; hy heeft nooit voor de armoede zyn hand, nooit voor de klachten zyn oor gellóten.

ataliba. (ter zyde.) Groote God! gy hebt in de bitterde Honden mynes levens een der zoetlte ogenblikken irigeweeven! — Lieve Grysaard, kent gy den Koning?

grysaard.

Ja zekerlyk, ik heb hem dikwils gezien; nog voon weinige jaaren vocht ik aan zyne zyde tegen Huascar. >

ataliba.

Hoe lang diende gy?

grysaard.

Vier en vyftig jaaren.

ataliba.

Heeft de Koning u beloond?

grys aard.

Geniet ik niet de rust in den fchoot der mynen?

ataliba.

Andersjiiet?

grysaard.

Is dat niets? ó, een Koning heeft veel gedaan, als hy de rust zyner onderdaaiien verzekert,

ataliba.

Hy was u meer fchuldig.

GRYS-,

Sluiten