Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 59

grysaard.

Zeg dat niet. Daaglyks vernaaien my myne Kleinzoonen, hoe hy zyn volk gelukkig mankt. Eb hoor ik met aandacht toe, en verheuge my in myn hart.

ataliba. (getroffen.) Denken- alle uwe broederen zo als gy?

grysaard.

Zy denkeu allen zo.

ataliba.

Hoe ureelt dit myn hart! waarom zou ik den dood vreezen? ik gevoel myne wonde niet meer.

grysaard.

Zyt gy gewond? Jongen! haal myn Kruidenfap i uit de hut. (De Jonge gaat keen.)

ataliba.

Ik bedank u. Slechts myn arm....

grysaard.

Gy moest toch den Koning niet verlaaten hebben.

ataliba.

'Er is een fpier gekwetst, ik kan niet vechten.

grysaard.

Dan had gy het zwaard in de linkerhand moe. ten ncemen.

ZE-

Sluiten