Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&? DE DOOD VAN ROLLA.

4 GT STE T O O N E E L.

rolla. de voorigen.

rolla. (met den ftandaart der Insas, waarop een Zon flraalt, en van een talryk gevolg vergezeld.)

Ataliba. (gaat hem te gesmet.")

polla. (knielt neder, en legt den ftandaart aan zyne voeten!)

Gy zyt overwinnaar.

ataliba. (hem omhelzende!)

Myn vriend, myn befchermgod!

het volr.

Lang leeve Rolla!

ataliba. (neemt een zon van diamanten, (tie aan een gouden keten op zyn horst pronkte, en hangtze Rolla om den hals!) ' ' In naame des volks, wiens redder gy zyt. Draag dit teeken van myne dankbaarheid. De traanen, die daarop gevallen zyn, zeggen u beter dan woorden , wat uwe Koning op dit ogenblik gevoelt.

rolla. (opftaande!) Ik was Hechts het werktuig der Goden.

grysaard.

Wee den blinden man , die de helden Hechts kin hooren..

ata-

Sluiten