Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ïJ>

ataliba.

Voort naar de Vrouwen, die met angst op ons wachten.

rolla.

Waar is myn Vriend Alonzo?

ataliba. (droevig.')

By de Goden!

rolla.

Ach ik ellendige!

een indiaan.

Hy fneuvelde.

een andere.

Hy wierd gevangen.

de eerste.

Ik heb hem zien vallen.

de tweede.

Ik zag hem wegfleepen.

rolla.

Arme Cora!

ataliba,

Al te dirur gekochte zege!

de eerste.

Hy viel, maar hy leeft.

de tweede.

Ik hoorde hem van verre om hulp roepen,

E 3 KQlr

Sluiten