Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0 DE DOOD VAN ROLLA.

rolla.

En Rolla hoorde de ftemme van zynen Broeder niet ï

ataliba.

De Goden wilden een offer. De Vriend is verlooren, het Vaderland is gered. Het gejuich des Volks verdooft onze klachten. Voort naar de vrouwen, die nu weduwen, naar de moeders, die nu kinderloos geworden zyn! Het drogen van traanen is de fchoonfle plicht van een Koning.

rolla. (in vertwyfeling.~) Ik zal Cora wederzien zonder hem!

(De Koning gaat keen, alles volgt kem )

Einde van het Tweede Bedryf,

DER-

Sluiten