Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa DE DOOD VAN ROLLA,

een andere.

Toen ik op den heuvel Hond, hoorde ik duidelyk het geklikkak der wapenen.

een derde.

■ Een dof geluid klonk in myne ooren.

de eerste.

Dat waren de fchilden der onzen.

de derde.

Wy hoorden allen de vuurroeren der Spanjaards.

de tweede.

De Goden befchennen onze mannen!

cora, (by zickzelven, de handen om hoog heffende.) God zy met u, Alonzo!

de eerste vrouw, (digt by het tooneel.) Xuliqua! ziet gy niets?

xuliqua. (in de verte.) De Zon verblindt myn oog.

de vrouw.

Onzer aller vader ziet van zyn hogen hemel; de kinderen der zonne zullen zegepraalen.

cora. (naast kaar kind.)

Zie, daar heeft u een mug geftooken. Die booze mug! (Zy bedekt kent met een tak.) ê Alonzo! uwe ongelukkige vrouw kwelt zich hier over etn muggenbeet; daar u mogelyk in dit oogenblik een vyandelyke pyl het hart doorboort. ï

d3

Sluiten