Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 7%

de eerste vrouw.

Xuliqua! ziet gy niets ?

xuliqua. (achter het tooneeK) Ik zie een mab, en in het verfchiet nog een anderen. Zy komen buiten adem hier naar toe.

de vrouwen, (onder eikanderen.') Gy, goede Goön! Laat ons toch eene blyde tyding van onze mannen doen toekomen!

xuliqua. (te voorfchyn komende.) De eerfle verdween achter de boomen; hy zal wel terftond hier zyn.

cora. '(pdderende,~) Myn zwellend hart wil zich door den boezefla dringen!

een vrouw. Daar is hy! Brengt gy vreugde of droefheid?

een peruaaner (ademloos ) Wy zyn geflaagen. Red u! (De Vrouwen jammeren; Cora valt naast haar Kind neder.) peruaaner. Red u! Alles is verlooren! De Koning gewond — mogelyks reeds dood —

de vrouwen, (weenende!) O dag van droefheid!

cora. (met een zwakke jlem.~)

En Alonzo?

peruaaner. Ik zag hem niet.

E 5 M

Sluiten