Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a TREURSPEL. 7T>.

gy nog een vader? (Men koon op zekeren af ft and een marsck,~)

een vrouw.

Ha, zy komen! — Hier zusters! Ziet de moet dige helden in zegepraal hier naar toe trekken!

Heft uwe kinderen omhoog, opdat zy den over-" ' winnaaren met flamclende tonge toejuichen! Weest ; vrolyk en juicht! (Zodra de marsck nader by komt, ■ kef en de vrouwen een triumfgefekrei aan- ) Heil de kinderen der zonne! Vrecde Rolla, den verwinnaar! Zegen Ataliba, den verlosten, onzen vader en koning!

T IV E EDE TO O NE E L.

de koning. rolla. een gedeelte van het leger. de vorigen.

de vrouwen, (mengen ziek onder het vrolyk gejuich onder de komenden, en bekransfen Ataliba en RoIIa.~)

ataliba.

Ik dank u, myne kindereu!

eenige vrouwen.

Goede koning! gy zytgekwetst. Waaris uwe wc*, i de ? Wy hebben heelend zap uit kruiden geperst.

ATA-

Sluiten