Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to DE DOOD VAN ROLLA.]

rolla.

Alonzo ïs gevangen.

cora.

Gevangen? — Van de Spanjaards? — O, dan is hy dood!

ataliba.

Waarom dood? Ik zende terltond een heraut af, om een aanzienlyk losgeld voor zyne verlosfing te bieden.

cora.

Een losgeld — waar zyn myne kleinodiën? (Zy haalt een kasje van achter den boom voor den dag.) Waar is de heraut?

ataliba.

Wil Cora my niet de vreugde gunnen, om het leven van myn Vriend te koopen ?

cora.

Een losgeld voor myn Gade? En ik zou meer overig houden dan dit kleed ?

eenige vrouwen, (nadat zy onder eikanderen flil gefluisterd hebben, brengen ieder hunne kasjes.) Hier Cora, zyn onze kleinodiën, die wy dachten te redden, neem gy ze, wy geeveu ze u uit goeder harte.

cora. (haar om den hals vallende.-) O, myne Vriendinnen.

ata-

Sluiten