Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, gf

ataliba. (tiaar den hemel ziende!) Ik dank u, God.'gy maakt my tot een heeffcher over menfchen.

cora.

Dank zy de ftamelénde lippen van dit lieve kind! Neem, neem dit Ataliba, eh zend uwen heraut naar den vyand,

ataliba.

Zonder uitftel! (Hy geeft alle de kleinodiën aan zyn gevolg over.)

cora.

Ik Zelf zal hen vergezellen, en, zo de glans van het goud den vyand niet bekoort, dan zullen hem myne traanen treilen.

ataliba.

' Neen, Cora, dat kan ik u niet toeftaail. Gy Zoudt u en uwen gade flechts aan grooter gevaaren blootflellen. Wacht de wederkomst van den heraut af!

cora.

Leer my zo lang te leevert!

ataliba.

Vergeet de moeder niet om der gade wille* Wilt gy uw kind aan vreemde handen toevertrouwen? Of moet het ten prooi der woeste Span. jaards worden? — Gy zelf! — Gy met uwe bekoorlykheden onder deeze monfters! Gy waagt uW leven, uw eer, het leven van uw kind, en, in F plaats

Sluiten