Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ' «3

DERDE T O O N E E L.

CORA. rolla. eenige vrouwen. cora.

Een droevige troost! Arm kind, wat zal'er van u worden?

rolla.

Niet deeze wanhoop, Cora! Vertrouw op de Goden!

cora.

Ach! my hebben zy verlaaten.

rolla.

Zy vormden de vriendfchnp tot eenen balfem voor de wonde van gevoelige ftcrvelingen.

cora.

Voor my niet.

rolla.

Zy plantten den bloem der hoop op den grond van het ongeluk,

cora.

Voor my is die bloem verwelkt.

r olla.

Uwe wanhoop vernielt haaren bloei. De droefheid maakt u ondankbaar. Wat de Goden u op eene wonderbaare wyze fchenkten, kunnen zy ook op eene wonderbaare wyze behouden.

cora. . En zo niet? Als Alonzo — ach! ik kart het niet uitfpreeken!

F 3 rol*

Sluiten