Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' TREURSPEL. |g

cora. (met angst.) Zyn laatfte woorden? — fpreek!

rolla.

Hy vertrouwde my twee dierbaare panden toe, de zorg voor zyn kind, en — zyn zucht voor u...

cora.

Voor my — zyn zucht voor my ? — den laatften! — fpreek!

rolla. (ernftig en fomber!) „ Als ik fneuvele", zeide hy, en vatte beevend myne hand, „ dan zy Cora uwe vrouw!"

cora.

Uw vrouw?

rolla.

Ik gaf myn woord, en wy namen affcheid van elkandereu.

cora.

Ha ! welk een afgryzelyk licht gaat daar voor my op! Alonzo! Gy wierdt een offer van de zuivere oprechtheid van uw hart. Ach, had gy maar gezweegen, in plaatfe van deeze ellendige bekoorlykheden aan een op haar loerende erfgenaam te vermaaken...

rolla.

Welk een vreeslyke argwaan beftormt uwe ziel!

cora.

Ik bemerk het maar al te duidelyk. Gy hebt hem op eene der gevaarlykfte posten geplaatst, alF 3 waar

Sluiten