Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U DE DOOD VAN ROLLA.

waar de dood onvermydelyk was, zyne gewillige dapperheid liet zich door uwen list verfchalken. — Hy ging, hy vloog — hy ftortte zich onder de vyandelyke wapenen — gy zaagt hein van verre, en lachte...

rolla, (geheel verbaasd!)

Cora !

cora.

Ach, beken het maar; gy had hem ligt kunnen redden; maar deeze erf gift zweefde voor uw oog! Hy fueuvelde — gy xvendde uw gelaat., •

p oll a.

O Zon! moet ik dit belecveu?

cora.

Gy hebt hem zelf niet vermoord; Neen! de hand, die gy my aanbiedt, druipt niet van het bloed van mynen echtgenoot. Gy hebt Hechts den moord aangezien, wat heeft de arme weduff dan te klaagen ?

rolla.

Cora! Dat is te veel!

cora.

En die laatfte wil, die laatfte zucht — wie weet of die ooit van Alonzo's lippen vloeide? De dooden kunnen zich niet verdeedlgen.

rolla.

Cora! Neem dit myn zwaard, en dood my!

cora

Waarom zoudt gy niet leeven voor de liefde ?cene

Kof-

Sluiten