Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8& DE DOOD VAN ROLLA.

Een kind aan de borst van zyn moeder is een vrybrief door de waereld van de hand der natuur onderteekend Kom! kom! wy zullen uw vader zoeken. (Zy gaat yllings heen.)

VIERDE T O O N E E L.

rolla. (alleen.)

(Hy ftaat langen tyd, met een [omber diepdenkend oog naar den grond ftaarende. Slechts eenmaal gaat zyn gevoel in weemoed over, en hy roept met een ftem van aandoening;) Heb ik dat verdiend! (Daarop wordt hy weder ernftig, en nadenkend; zyne oogen rollen in zyn hos>[d, en hy [preekt op een vasten mannelyken toon.) Ik wil haar dwingen my hoog te achten. (Hy gaat heen.)

VT F D E T O 0 N E E L.

Het Spaanfche Leger. pizarro. (alleen.)

(IVaesi en [omber op en neder wandelende ) Fortuin, gy boeleerder van een Jongen! Een mannenarm is u te ruuw, Wie nog vlas aan de kin, en

on-

Sluiten