Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. oi

omdat het zwaard der vyanden de dapperften in 't leger wegmaaide?

et.vtra.

Koel en bedaard moet gy zyn, even als de nacht, wanneer een onweder heeft uitgewoed. Koud en ftil, als het graf aan den avond voor de opftanding De morgen breekt aan, en de held treed met vernieuwde kracht en luister, door eene nieuwe zon beftraalt, glansryk te voorfchyn.

pizarro.

Vrouw! Waarom waren op deezen dag niet alle myne mannen, vrouwen als gy?

elvira.

Dan had' myn hand u heden tot Koning van Quito gekroond. Maar zie, wy Haan nog aan den oever. De Kroon, die daar voor ons in een ftroom van bloed zwemt, is ons oog nog niet ontrukt. Wy fcheppen weder frisfchcn moed, en fpringen fchielyk nog eenmaal in den ftroom. pizarro.

O Elvira! Myn hoop glimt Hechts zwak, zolang deeze Alonzo, deeze geesfel van myn leven, aan het hoofd der vyanden ftaat

elvira.

Ach, dat vergat ik u te zeggen! Alonzo is gevangen.

pizarro.

Hoe?

el,

Sluiten