Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 93

PIZARRO.

En wat raadt gy my?

ELVIRA.

Geef hem een zwaard, en daag hem ten tweeftryd uit.

PIZARRO.

Hy heeft zyn Vaderland, mogelyk ook zyn God verraaden. De Heldendood is niet voor den Verraader.

EL VIR A.

Doe, wat gy wilt, doch als gy hem vermoort, dan is Elvira voor u verlooren.

PIZARRO.

Welk deel neemt gy toch in het lot van een onbekende? — Wat raakt hy u?

ELVIRA.

Hy? niets. Maar uw roem alles. Meent gy dat ik u beminne? Neen, ik bemin uwen roem.

PIZARRO.

Niet naar roem, naar wraafc dorst myn hart! Ik heb ze hem gezwooren, en ik ben een Spanjaard.

ZE-

Sluiten