Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. IÖI

ringen men in het tydbeflek van eene öonde wel zou kunnen byeenvoegen.

elvira.

Ik weet een marteling, die den gepynigden eeuwig plaagt, en den pyniger wellust verfchaft.

pizarro.

Ei, noem ze my!

elvira.

Zy heet befchaaming.

pizarro.

Ik verftaa u niet,

elvira.

Vergeef het hem.

pizarrq.

Al weder!

elvira.

En nog duizendmaal. — Wees my deezen lof verfchuldigd, want ik befpaare u den vloek der nakomelingfchap. Zy zal uwe daaden leezen: hy landde met een handvol menfchen in een vreemd waerelddeel, hy verfloeg den Koning van een machtig ryk, hy was dapper! — Hy fchonk den trotfchen vyand, in ketenen geklonken, vergifnis en vryheid. — Ha! hy was groot!

pizarro. Qachgende!)

En myne vermolmde gebeenten zullen dan ia bet graf vrolyk klateren! niet waar-?

G 3 Et-

Sluiten