Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R EU R SP E L.~* ~ lo$

elvira.

Als zy, tot een edeler Vriend haar toevlucht neemende, met Alonzo aan het geluk der Pe~ ruaaners arbeidde?

pizarro.

~ 'Er zyn nog kerkers en ketenen.

elvira.

Niet voor eene vrouw, die, ook zonder de les» fen van Las Cafas, den dood leerde verachten.

pizarro.

Ook die kan u geworden.

elvira. (teder.) Pizarro, gy bemint my niet meer!

pizarro.

Als gy uit den veldheer een herder zoekt te vormen, dan vergist gy u.

elvira.

Ondankbaard gy hebt vergeeten, dat ik vader* land en ouderen om u verliet; dat ik alleen ia uwe armen of in den fchoot der woeste golven, my wilde begraaven.

pizarro.

Heb ik u niet gelyk met gelyk vergolden ? waarover beklaagt gy u?. Deelt gy niet myne macht zo wel als myne vermaaken?

elvira.

Vergeet niet, dat ik ook uwe gevaaren deelde. Wie was op deezen vreesfelyken dag u het naaste G 5 ia

Sluiten