Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 DE DOOD VAN ROLLA.

in het gewoel van den flag? Wie heeft zyn boezem, aan het yzeren harnas niet gewend, u tot een fchild geleend?

pizarro.

Goed, Elvira! Gy zyt verliefd als eene vrouw, en dapper als een man. Daarvoor komt u ook een geheel hart en halve buit toe.

elvira.

Een halve buit? Welaan! dan is Alonzo myn gevangene.

pizarro.

Geenszins! De deeling behoude ik aan my.

elvira. (hem liefkoozend omvattende.')

Ook niet, als ik u op eene minzaame wyze daarom fmeeke, uwe wangen met fiiyne traanen befproeije?

pizarro. (koel.) N*en! ook dan niet! (Na eene tusfchenpoozing) Wat moet ik van u denken? Hebben de zachte wangen van den Jongen u bekoord?

elvira.

O neen! nog bemin ik u. Maar weei myner iièfde waardig! Een enkel toeval kon u de zege over de vyanden betwisten; beftryd u zeiven, en uwe nederlage zal tot een fchooner zege ontluiken. Dan z;t gy weder de held, en niet dan den held kan Elvira minnan.

Sluiten