Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tti DE, DOOD VAN ROLLA*

s old aat.

Ja maar, het benevelt toch de zinnen en verflompt de fmart.

alonz o.

Laat my met vrede De dood is voor my geen fpook, voor wien ik het hoofd in een oorkusfen verbergen moet. Drink den wyn zelve. Het is een koude nacht. Het zal u goed doen.

soldaat.

Wel nu, ja, waarom niet? Zo als het u belieft. Waarlyk gy zyt een echte brave Ridder. Met is maar jammer dat gy een heiden geworden zyt! Ik zou wel over u willen weenen, als het geen zonde was. (Hy gaat heen.')

DERDE T O O N E E L.

alonzo* (alleen.) Arm mensch! Hy weet niet wat hy zegt. GodS gy fchiep den wynftok voor den Spanjaard, en de Patana voor den Peruaaner. Uwe-rivieren bevochtigen 'de velden aan den voet der Pyrenaeê'n, even gelyk aan den voet der Cordilleras. Gy hebt het kruis op onze altaaren tot een zinnebeeld van uwen eerbied geplant; doch gy lacht ook de Zon aan, die op de borst der Iucas fchittert.

FIER-

Sluiten