Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. H3

VIERDE T O O N E E L.

elvira. alonzo.

elvira. (aan den ingang roepende.) Don Alonzo!

alonzo.

Treed nader. Wie zyt gy?

•elvira. (ridderende.)

Kent gy my nog?

alonzo.

Ja wel, herken ik u, goedhartige Jongeling! gy waart het, die den wreedaart Pizarro durfde tegenfpreeken, toen myn dood van zyne lippen vloeide. Uw gedaante is diep in myn hart geprent. elvira.

Leef, want ik bemin u!

alonzo.

Het is edel, maar .gevaarlyk een ongeïukkigen te beminnen. Gy zweeg my voorheen uw naam* Wie zyt gy, jonge adelaar onder de gieren?

e l v i r a.

Dat raadt gy niet?

alonzo. Hoe kan ik dat raaden?

elvira.

Waar (lichtte de menschlykheid ooit een felioöII nef

Sluiten