Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 DE DOOD VAN ROLLA.

ner tempel, dan in het hart van een vrouw? Wie durft het zo ftout waagen, zelf tyrannen .te frotfeeren, als een vrouw.

alonzo.

Ik fta verbaasd. — Zyt gy een vrouw? Mogelyk Donna Elvira?

elvira.

Gy fchynt toch veel met den naam op te hebben? —- Ja, ik ben Donna Elvira.

. alonzo.

Zulk een bezoek — en dat in dit uur?

elvira.

Wie de verdrukten ter hulp fnelt, telt de uuren niet.

alonzo.

Het is het laatrte van myn leven.

elvira,

Ik zeg u: neen!

alonzo.

Pizarro zwoer myn dood.

elvira.

En ik uw leven.

alonzo.

Ik bedank u, maar ik weet te Iterven. elvira.

Altyd dood en flerven om het andere woord. Gy zyt één van die zeldfaame menfchen, die aan den rand van het graf zich gemakkelyk aflaaten,

om

Sluiten