Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 DE DOOD VAN ROLLA.

Het overige is kinderfpel. (Naar buiten uitziende!) Zie daar, de eerfte morgenfchemering maalt ons de bergen in het verfchiet, Nog een enkel uur is my overig. Ik wil beproeven den doods- j angst in haaren tol te verkorten, ik zal my ter 1 flaap leggen. (Hy legt ziek neder) Gy myn 1 zuiver onbevlekt geweeten, wenk uwen vriend, ! den flaap, dat hy myne oogen luike. — Myne krachten zyn uitgeput, — De matheid drukt my | de oogen toe. — Kom lieve fluimer, bereid my tot eene gemeenzaamer kennis met uwen jongften broeder. (Hy flaapt.)

ZESDE T 0 0 N E E L.

rolla de wacht. de wacht.

(Men ziet den wacht aan den ingang van de tent op en nedergaan. Na eene korte tusfehenpoozing roept hij:) Wie daar? ~ Geef antwoord! Wie daar!

rol la. (nog agter het tooneel.)

Een Priester.

s o ldaat. Wat wilt gy, eerwaardige Vader?

rol-

Sluiten