Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. il$

soldaat.

Vier kleine jongens.

rolla

Waar liet gy hen?

soldaat, (ep een zachter toon ) Te huis in myn Vaderland.

rolla,

Bemint gy uwe vrouw en kinderen ?

soldaat, (aangedaan.') Myn God! zou ik ze niet lief hebben?

p o l l a.

Als gy nu in dit vreemde land nerven moest? soldaat.

. Dan zouden myne kameraads hen myn laatften groet en zegen te huis brengen,

rolla.

En als dan iemand zo wreed geweest ware* om uwe , kameraaden den toegang te ontzeggen?

s oldaat.

Wel nu?

rolla.

Alonzo heeft ook vrouw en kinderen. Zyne in droefheid gedompelde gade zendt my herwaards, om den laatften groet en zegen van hem af te haaien.

soldaat.

Loop maar binnen!

rol-

Sluiten