Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï26 DE DOOD VAN ROLLA.

rolla. (terwyjl hy nader by komt.) O heilige Natuur! nooit verloochent gy u zel-l ve. — Alonzo! waar zyt gy? — Daar ligt h# en fluimert — (hy fchudt hem by den arm.) Alonzo! Ontwaak!

alonzo. (uit den flaap omwaaiende.)] Komt gy my nu reeds haaien? (Hy beurt zich'i op ) Ik ben gereed.

rolla.

Wees welgemoed!

alonzo.

Welk een ftem!

rolla.

Ik ben Rolla.

alonzo. (in zyne armen ylende.)) Rolla! — ben ik in de daad ontwaakt? — IIoc komt gy hier?

rolla.

Het is thans geen tyd om te vraagen en te and*woorden. (Hy werpt zyn kleed af.) Dit bedrie-gelyk gewaad nam ik het lyk van eenen priester r af, die heden in den liag fneuvelde. Neem gy^ het, en vlucht!

alonzo,

En waar blyft gy dan?

rolla.

Ik blyf hier in uw plaats.

ALON-,-

Sluiten